سفارش تبلیغ
صبا

مریم خالدی از قم جمکران

علل آمنوره

    نظر

آمنوره ثانویه بسیار شایعتر از آمنوره اولیه می باشد. مهمترین علل آمنوره ثانویه عبارتند از: حاملگی: در زنانی که در سن باروری قرار دارند شایعترین علت آمنوره بارداری است . وقتی تخم لقاح یافته در جدار رحم لانه گزینی می کند باعث می شود تا مخاط رحم ریزش نکند و قاعدگی متوقف می شود. کنتراسپتیوها یا قرص های جلوگیری: در بعضی از زنان که قرص جلوگیری استفاده می کنند آمنوره اتفاق می افتد که در عرض 3-6 ماه بعد از قطع قرص پریود شروع می شود. همینطور در کسانی که از آمپول های دپو-پرورا یا آمپول های جلوگیری استفاده می کنند نیز آمنوره ایجاد می شود. دوران شیردهی: در زمان شیردهی در بعضی از زنان آمنوره ایجاد می شود ولی در همین زمان ممکن است تخمک گذاری انجام شده و در صورت عدم جلوگیری حاملگی اتفاق بیفتد. استرس: استرس های روحی به طور موقت می تواند باعث تغییر در عملکرد غده هیپوتالاموس شده و در نتیجه قاعدگی و تخمک گذاری متوقف می شود. سیکل قاعدگی بعد از کاهش استرس خودبخود اصلاح می شود. داروها: بعضی از داروها از جمله : داروهای ضد افسردگی ، داروهای روان درمانی ، قرص های جلوگیری و شیمی درمانی ممکن است باعث قطع قاعدگی شود.


تعیین جنسیت اسپرم


در سالهای اخیر انتخاب جنس یک نوزاد با استفاده از تعیین جنسیت اسپرم مورد توجه زیادی قرار گرفته است . حد اقل دلایل بسیار زیادی در مورد استفاده از این تکنیک در صنعت دامپروری وجود دارد . از قرار معلوم در هلند در آینده ای نزدیک تعیین جنسیت اسپرم در بهبود صنعت گاو شیری تکامل می یابد.

تعیین جنسیت اسپرم
اساسا در یک آزمایشگاه علمی ؛ تکنیک تعیین جنسیت اسپرم وجود دارد . کاربرد این تکنیک برای بهبود صنعت گاو شیری مشکل است . تعداد اسپرمهای لازم برای تلقیح مصنوعی زیاد هستند ؛ بطور نمونه 10 میلیون اسپرم در یک پایوت. نظر به اینکه اقدامات لازم قدم به قدم انجام میشود؛ تعیین جنسیت اسپرم های لازم برای تلقیح مصنوعی زمان می برد. هزینه های تجهیزات و پرسنل متخصص ؛ هزینه تمام شده برای اسپرم تعیین جنسیت شده را نسبتا بالا می برند . زمانی که قیمتها پایین بیاید و سرعت انجام این تکنیک افزایش یابد ؛ احتمالا همه چیز تغییر می کند اما برای اینده نزدیک فروش گسترده اسپرم تعیین جنسیت شده برای تلقیح مصنوعی در دزهای قراردادی اسپرم خیلی محتمل و حتمی نیست . با پیشرفت و استفاده از تکنیکی که شامل تلقیح غلظتهایی از اسپرم تعیین جنسیت شده با دز پایین در عمق رحم باشد ؛ می توان به بخشی از این مشکل فایق آمد. استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده برای تلقیح گاوهایی که تحت تیمار تخمک ریزی چند گانه قرار گرفتة اند مفید است زیرا تعداد تلقیح برای این مورد محدود است . اما کاربرد وسیع استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده احتمالا تولید جنین به روش آزمایشگاهی خواهد بود.. تعداد سلولهابی اسپرم لازم برای تولید جنین به روش آزمایشگاهی بسیار پایین است .منافع این روش در کارایی آن معلوم می شود:

جنین های تولید شده به این روش جنسیت دلخواه را دارا هستند و باعث کاهش معنی داری در هزینه ها می شود و در کل موجب پیشرفت ژنتیکی سریع می شود.

کروموزومهای ایکس و وای :
تعیین جنسیت اسپرم بر اساس تفاوتهای موجود در دی ان ای بین جنسیتها برنامه ریزی شده است. دی ان ای خود به کروموزومهای مذکور تقسیم میشود. کروموزومهای موجود در یک گونه ؛ برای مثال گاو ؛ همیشه از نظر تعداد و اندازه مشابهند. تفاوتها فقط بین نر ها و ماده ها وجود دارد. در پستانداران ؛ سلولهای نر حاوی کروموزومهای ایکس و وای هستند و سلولهای ماده حاوی دو کروموزوم ایکس هستند . در سلولهای اسپرم و تخمک کروموزومها تقسیم شده اند. یک تخمک همیشه حاوی یک کروموزوم ایکس و یک اسپرم می تواند حاوی هر دو نوع کروموزوم ایکس و یا وای باشد. باروری با اسپرم حاوی کروموزوم ایکس منجر به ایجاد جنین ماده و باروری با اسپرم حاوی کروموزوم وای منجر به تولید جنین نر میشود. به عبارت دیگر سلولهای اسپرم ؛ جنسیت را تعیین می کنند. معمولا 50 % سلولهای اسپرم حاوی کروموزوم ایکس و 50 % حاوی کروموزوم وای هستند. با جور کردن و استفاده از نوع مطلوب و دلخواه اسپرم ؛ ما میتوانیم جنسیت را کنترل کنیم.

تکنیکها:
تنها روش موفقیت آمیزی که برای تعیین جنسیت اسپرم وجود دارد روش فلورسانس است که بر اساس تفاوت در محتوای دی ان ای پایه ریزی شده است. کروموزوم ایکس بزرگتر از کروموزوم وای است. به همین خاطر مقدار کل دی ان ای در یک سلول اسپرم حاوی کروموزوم ایکس نسبت به سلول اسپرم حاوی کروموزوم وای بیشتر است . در گاو ؛ این تفاوت در حدود 4% است. قبل از جور کردن کروموزومها ؛ سلولها که حاوی دی ان ای هستند توسط رنگ فلورسانس رنگ آمیزی می شوند. هرچه از فلورسانس بیشتر استفاده شود ؛ دی ان ای در سلول بیشتر ظاهر میشود. سلولها توسط دستگاهی بنام " فلوسیتومتر/جور کننده سلول" مرتب میشوند.

در این دستگاه چندین هزار سلول در هر ثانیه می توانند با خلوص بیش از 90 % مرتب شوند. کارایی روشهای دیگر ؛ برای مثال روشهایی که بر اساس سانتریفوژ یا تفاوت در سرعت شناوری عمل می کنند هنوز مورد بحث است. هیچیک از این روشها به ثبت نرسیده است .

در هلند:
در اوایل دهه 1990 ؛ روش فلورسانس با استفاده از دستگاه فلوسیتومتر مرکز پزشکی در آمستردام توسط موسسه هلند ژنتیک برای تولید آزمایشگاهی جنین بکار برده شد . متاسفانه ؛ باروری اسپرمهای تعیین جنسیت شده پایین بود و نمو جنین ها به خوبی اسپرمهای تعیین جنسیت نشده نبود. این مورد بیانگر این است که تاثیرات منفی در رنگ آمیزی با فلورسانس یا اشعه فرابنفش ( یو وی) وجود دارد . هر چند ؛ گوساله های متولد شده با اسپرم تعیین جنسیت شده در آمریکا و اخیرا ؛ بیشتر در انگلستان ؛ سالم هستند. با این وجود روشی که نیاز به رنگ فلورسانس و اشعه یو وی نداشته باشد ترجیح داده میشود. در سال 1999 ؛ موسسه سی آر دلتا و آمریکن ایکس وای با همکاری دانشگاه آمستردام شروع به طراحی و ساخت ماشینی جدید کردند. اساسا ؛ این ماشین اندازه هر سلول اسپرم عبوری را مورد سنجش قرار می دهد . این ماشین از تکنیکی استفاده می کند که احتیاج به رنگ فلورسانس یا اشعه یو وی ندارد . این روش هنوز در دست بررسی است ولی میتواند به عنوان ابزار ارزشمندی مطرح شود.

فلوسیتومتر/جور کننده سلول
با نمایان کردن سلولهای اسپرم با استفاده از اشعه فرابنفش ؛ محققان استفاده از نور فلورسانس را کنار گذاشتند. مقدار اشعه توسط یک نمایانگر اشعه اندازه گیری میشود و یک کامپیوتر وجود کروموزومهای ایکس و یا وای را تشخیص می دهد ( کروموزوم ایکس فلورسنت بیشتری به خود جذب میکند ). بعد از اندازه گیری ؛ جریانی از سلولها به درون دو صفحه کوچک روانه میشوند . هر یک از ذرات دارای یک بار الکتریکی است . اسپرم حاوی کروموزوم ایکس دارای بار مثبت و اسپرم حاوی کروموزوم وای بار منفی دارد . ذرات خمیده هستند و بخاطر وجود بار الکتریکی از بین دو صفحه دارای بار الکتریکی زیاد عبور کرده و جدا می شوند . در پایان ؛ ذرات در دو شیشه داروئی کوچک جمع آوری میشوند. در حقیقت ؛ محل جریان اسپرمها بسیار باریک است( 0.1 میلی متر یا کمتر) و سرعت جریان بسیار بالا است( بالای 10 متر در هر ثانیه). این امر باعث میشود که بیشتر از 1000 سلول در هر ثانیه مرتب شوند.

زنان حامله چه بخورند !

تیتر : خوراکیهای مؤ ثر بر جنین در حاملگی
خلاصه : زنان حامله چه بخورند تا فرزندانی باهوش و زیبا داشته باشند
متن کل خبر : " پیامبر اسلام " ( ص ) فرمودند :

" زنان آبستن در آخرین ماههای بارداری خرما بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق و بردبار شوند "(1)

و همچنین فرمودند : " به زنان آبستن سفارش کنید به بخورند تا فرزاندانشان خوش اخلاق شوند ."(2)

" امام رضا " ( ع ) فرمودند :

" خوردن به عقل و هوش را زیاد می کند " (3)

پیامبر اسلام فرمودند:

" هر زن آبستنی که خربزه بخورد بچه اش زیبا و خوش اخلاق می گردد . " (4)

" امام صادق " ( ع ) فرمودند :

" به زنان خویش دردوران نفاس شان خرمای برنی بخورانید تا اولاد شما خوب وزیبا شوند . "(5)

و فرمودند زن بارداری که به بخورد فرزندش خوشبو و سپیدرو می گردد.(6)

"امام رضا " ( ع ) می فرمایند :

" به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق و ... گردد " (1)

پیامبر اسلام ( ص ) می فرمایند :

" بانوان را در ماهی که وضع حمل می کنند خرما بخورانید تا فرزاندانشان حلیم و پرهیزگار گردند .


 


حالت تهوع زنان حامله یا ویار بارداری

بیماری صبحگاهی یا ویار


ویار یا بیماری صبحگاهی چیست؟تقریباً سه چهارم زنان حامله در سه ماهه اول حاملگی خود از تهوع (و بعضی اوقات استفراغ) رنج می برند.

این وضیعت که بیماری صبحگاهی یا ویار خوانده می شود در بعضی از زنان صبح ها بدتر بوده و با گذشت روز بهتر می شود. ولی بیماری صبحگاهی در هر زمانی از روز می تواند بروز کند. تهوع معمولاً در حدود هفته ششم شروع می شود ولی می تواند زودتر و در هفته چهارم نیز شروع شود.

تهوع معمولاً در طول ماه بعد شدیدتر می شود. حدود نیمی از زنان مبتلا به بیماری صبحگاهی در حدود هفته ?? کاملاً بهبود می یابند. در باقی موارد، این مشکل در اکثر زنان یک ماه دیگر یا کمی بیشتر نیز طول می کشد، هر چند ممکن است در ادامه حاملگی دوباره بروز کرده و تا آخر حاملگی ادامه یابد.
علت بیماری صبحگاهی
علت تهوع در دوران حاملگی دقیقاً مشخص نیست ولی احتمالاً ناشی از تغییرات فیزیکی زیادی است که در بدن زن حامله رخ می دهد
بعضی از احتمالات عبارتند از:
افزایش سریع هورمون hCG در اوایل حاملگی. مشخص نیست که این هورمون چگونه باعث بروز تهوع می شود ولی زمانبندی افزایش آن با وضعیت تهوع جور در می آید. درست در زمانی که میزان این هورمون در بدن به بالاترین مقدار خود می رسد تهوع نیز به حداکثر می رسد. تصور بر این است که استروژن نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد.
افزایش حس بویایی و حساسیت به بو. این وضعیت نسبتاً شایع بوده و مکن است از عوارض افزایش سریع میزان استروژن در بدن باشد.
حساسیت دستگاه گوارش. دستگاه گوارش بعضی زنان به تغییرات در اوایل حاملگی حساس تر است. حتی در یک مطالعه، رابطه ای میان هلیکوباکتر پیلوری (باکتری که سبب زخم معده می شود) و تهوع شدید در زمان حاملگی دیده شده است، هر چند علت این رابطه مشخص نیست.
ممکن است شنیده باشید که بیماری صبحگاهی ناشی از کمبود ویتامین B است. با اینکه به نظر می رسد مصرف ویتامین B تکمیلی بصورت قرص در بسیاری از زنان حامله به کاهش تهوع کمک می کند، ولی این بدان معنا نیست که آنها کمبود ویتامین B دارند. در واقع، حداقل در یک مطالعه نشان داده شده است که هیچ تفاوت معناداری از نظر سطح ویتامین B6 میان زنان دچار بیماری صبحگاهی و دیگر زنان حامله وجود ندارد. علت تأثیر ویتامین B6 بر کاهش تهوع مشخص نیست. شواهدی نیز دال بر این مطلب وجود دارد که مصرف مولتی ویتامین در زمان لقاح تخمک و اسپرم و اوایل حاملگی به جلوگیری از بیماری صبحگاهی شدید کمک می کند که البته علت این مسئله نیز مشخص نیست.

بعضی محققین این نظریه را مطرح کرده اند که بعضی زنان از نظر روانی بیشتر مستعد تهوع و استفراغ در دوران حاملگی هستند و این مسئله یک پاسخ غیر طبیعی به استرس است. با این حال، شواهد محکمی دال بر تأیید این نظریه وجود ندارد. (البته تهوع و استفراغ دائمی خود می تواند عاملی برای استرس بیشتر باشد!)

آیا احتمال تهوع در بعضی زنان بیشتر است؟
احتمال تهوع و استفراغ در زمان حاملگی در شرایط زیر بیشتر است:

حاملگی دو قلو یا چند قلو. علت آن ممکن است مقادیر بالاتر hCG یا هورمون های دیگر در بدن باشد. احتمال شدیدتر بودن تهوع و استفراغ نیز در این صورت وجود دارد. البته این مسئله قطعی نیست و بعضی زنان که حاملگی دوقلو یا چند قلو دارند اصلاً تهوع ندارند.
وجود تهوع و استفراغ در حاملگی های قبلی
وجود سابقه تهوع و استفراغ بعنوان عارضه مصرف قرص های ضد بارداری. علت این مسئله ممکن است پاسخ بدن به افزایش سطح استروژن باشد.
سابقه استعداد به بیماری حرکت (motion sickness)
استعداد ژنتیکی تهوع حاملگی. در صورتیکه مادر یا خواهرتان بیماری صبحگاهی شدید داشته اند احتمال ابتلای شما بیشتر است.
سابقه سردردهای میگرنی
آیا تهوع بر روی جنین تأثیر دارد؟
تهوع خفیف و استفراغ گهگاهی که معمولاً در بیماری صبحگاهی وجود دارد تا زمانیکه مادر غذا را تحمل کند و مقادیر زیاد مایعات بنوشد تهدیدی برای سلامتی جنین نیست. از این گذشته، جنین در عمده زمان سه ماهه اول آنقدر کوچک است که به کالری چندانی نیاز ندارد. اگر مادر نتواند یک رژیم غذایی متعادل داشته باشد بد نیست که مولتی ویتامین مصرف کند. اگر آهن تهوع را بدتر می کند بهتر است از مولتی ویتامین هایی استفاده شود که دوز آهن آنها کم بوده و یا آهن نداشته باشند.

عدم افزایش وزن مادر در سه ماهه اول معمولاً اشکالی ندارد البته تا زمانیکه ناشی از غذا نخوردن نباشد و مایعات به اندازه کافی مصرف شود. اشتهای مادر پس از گذشت این زمان بازگشته و وزنش افزایش خواهد یافت.

آیا نداشتن بیماری صبحگاهی به معنای افزایش احتمال سقط است؟
نه ضرورتاً . این واقعیت وجود دارد که بعضی مطالعات نشان داده اند که زنانی که کودکانشان سقط می شود کمتر دچار تهوع می شوند. (عدم تکامل کافی جنین یا جفت سبب پایین بودن هورمون های حاملگی شده و در نتیجه تهوع در این زنان کمتر است.) ولی بسیاری از زنان هم وجود دارند که حاملگی کاملاً طبیعی داشته و بعد از سه ماهه اول دیگر تهوع ندارند.

راه های کاهش تهوع بیماری صبحگاهی
همه روش هایی که در زیر گفته می شود بر شواهد محکم استوار نیستند، ولی شایعترین توصیه هایی هستند که معمولاً متخصصین زنان و ماماها به بیمارانشان می کنند.

از غذاها و بوهایی که سبب تهوع می شوند پرهیز کنید. اگر تقریباً همه چیز باعث تهوع می شود اشکالی ندارد که تنها چند غذای محدودی که مشکلی ایجاد نمی کنند مصرف شود حتی اگر تمام مواد غذایی لازم برای بدن را تأمین نکند. یک راه دیگر هم مصرف غذاهای بیمزه و یا گرم نکردن غذا است تا بوی آن کمتر باشد.
سعی کنید همیشه مقداری شیرینی ساده مثل کلوچه کنار تخت خود داشته باشد. هنگامی که از خواب بیدار می شوید یکی دو تا بخورید و قبل از بلند شدن از جایتان ?? تا ?? دقیقه دراز بکشید. داشتن این شیرینی ها کنار تخت ممکن است در صورتیکه که نصف شب با حالت تهوع از خواب بیدار شوید هم کمک کننده باشد.
وعده های غذاییتان را کوچک و متعدد کنید تا معده تان هیچوقت خالی نباشد. بعضی زنان معتقدند که کربوهیدرات ها در هنگام تهوع بهترین خوراکی هستند ولی یک مطالعه کوچک نشان داده است که غذاهای دارای پروتئین بالا احتمالاً اثر بهتری دارند.
از غذاهای چرب پرهیز کنید زیرا هضم آنها بویژه در حاملگی که تخلیه معده به زمان بیشتری نیاز دارد بیشتر طول می کشد. همچنین از غذاهای سنگین و چرب، تند، اسیدی و سوخاری شده نیز که می توانند باعث تحریک معده و دستگاه گوارش شوند پرهیز کنید.
سعی کنید مایعات را بین وعده های غذایی مصرف کنید. همچنین سعی کنید یکباره حجم زیادی مایع مصرف نکنید زیرا معده به این ترتیب پر شده و اشتهایتان برای خوردن غذا کم می شود. یک روش خوب این است که یک نوشیدنی را در طول روز جرعه جرعه بنوشید. اگر زیاد استفراغ می کنید از یک نوشیدنی ورزشی حاوی گلوکز، نمک و پتاسیم استفاده کنید تا الکترولیت های (املاح) از دست رفته جبران شوند.
سعی کنید به اندازه کافی استراحت کنید و اگر می توانید در طول روز چرتی بزنید. تماشای تلویزیون و یا رفتن به منزل یکی از دوستان یا بستگان راه خوبی برای مقابله با استرس بوده و حواس شما را از تهوعتان پرت می کند.
سعی کنید ویتامین هایی را که برایتان تجویز شده را همراه با غذا یا درست قبل از خواب بخورید. اگر آهن موجود در قرص های مولتی ویتامین تهوع شما را زیاد می کند از پزشکتان بخواهید که داروی شما را عوض کند.
از پزشک معالجتان در مورد ویتامین B6 بپرسید. علت بهتر شدن تهوع بر اثر مصرف ویتامین B6 دقیقاً مشخص نیست ولی مطالعات نشان می دهند که مصرف این ویتامین در بعضی زنان مؤثر بوده و در صورتیکه با دوز صحیح مصرف شود هیچ خطری ندارد. دوز معمول ویتامین B6 برای درمان بیماری صبحگاهی بین ?? تا ?? میلی گرم، سه بار در روز است ولی بهتر است قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنید.
اگر هیچیک از راه های فوق مؤثر نبود از پزشکتان بخواهید برایتان داروی ضد تهوع تجویز کند. توجه داشته باشید که مصرف هر گونه دارو در زمان حاملگی حتماً باید با نظر پزشک صورت گیرد بنابراین از مصرف خوسرانه دارو خودداری کنید.
استفراغ بیش از حد در زمان حاملگی
اگر خانم حامله نتواند هیچ چیزی (حتی مایعات) را در معده برای ?? ساعت نگه دارد ممکن است به \”استفراغ بیش از حد در زمان حاملگی (Hyperemesis Gravidarum)\” مبتلا شده باشد که درمان آن چندان ساده نیست. این عارضه هر چه سریعتر تشخیص داده شده و درمان شود احتمال بهبودش بیشتر است.

در این موارد بلافاصله به بیمار مایعات وریدی (سرم) داده می شود تا آب از دست رفته بدن جبران شود. سپس برای کنترل الکترولیت های خون و اطمینان از عدم وجود بیماری های زمینه ای دیگر که سبب تهوع و استفراغ می شوند آزمایشاتی انجام می شود. بسته به مورد، بیمار ممکن است چند روز بستری شود تا راحت بتوان وی را از راه وریدی تغذیه کرد.

بسیاری از زنان با گرفتن مایع وریدی و جبران مایعات از دست رفته حالشان بهتر شده و می توان تهوع و استفراغ را در آنها با داروهای ضد تهوع کنترل کرد. در بعضی موارد نادر، تهوع و استفراغ ادامه یافته و بیمار مجبور است هر چند وقت یک بار در بیمارستان یا منزل از سرم استفاده کند. این عارضه در صورت عدم درمان می تواند منجر به از دست رفتن مزمن آب بدن، کاهش وزن، سوء تغذیه و عوارض دیگر برای مادر و کودک شود .